Skip to content

BDS door docP

July 15, 2014

images

Deze website wordt niet meer geactualiseerd.

Actuele berichtgeving over de BDS campagne, is te vinden op de website van 

Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

 

 

 

 

 

 

Labelen of verbieden?

March 30, 2013

In Nederland woedt het debat over het labelen van producten uit de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestina volop. Maar helpt labeling wel? Of is het vooral een bliksemafleider voor maatregelen die wél helpen – en die krachtens het recht allang genomen hadden moeten worden? In dit belangwekkende (Engelstalige) artikel worden de juridische argumenten op een rij gezet die leidend behoren te zijn in deze afweging.

Lees hier het artikel

settlement-produce

Teken de petitie aan de Nederlandse Tweede Kamer!

March 20, 2013

Ewout Klei en DocP ( vertegenwoordiger van de BDS beweging in Nederland) vragen uw steun aan onderstaande petitie, die 1 april zal aflopen en dan aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Ze hopen daarmee een duidelijk signaal vanuit Nederlandse burgers aan de regering te kunnen overbrengen.

PETITIE AAN DE NEDERLANDSE TWEEDE KAMER

Boycot producten illegale Israëlische nederzettingen

Teken HIER de petitie!

Op de eventpage Teken de petitie “Boycot producten uit illegale Israelische nederzettingen” kunt u de petitie ook vinden. U kunt dan bovendien dmv de event al uw ( Facebook) vrienden vragen om te tekenen.

Producten uit illegale Israëlische nederzettingen krijgen nu een label. Dit is een stap in de goede richting, maar niet genoeg. Deze producten moeten worden geboycot. Een boycot draagt bij aan het einde van het illegale nederzettingenbeleid.

Products from illegal Israeli settlements will have a label. This is a step in the right direction, but not enough. These products should be boycotted. A boycott contributes to the end of the illegal settlement policy.

Minister: Agrarische producten uit Israels nederzettingen in Nederlandse winkel herkenbaar aan label

March 19, 2013

Aan klanten de keuze om Israels bezettingseconomie te boycotten.

De illegale Israelische  expansie op de Bezette Westelijke Jordaanoever vormen een groot  obstakel voor vrede , zei  Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans 13 maart j.l. Hij wil dat produkten afkomstig uit de illegale settlements voortaan gelabeld worden . Door de lidstaten van de EU werd deze maatregel al in mei 2012 aangenomen , de maatregel is tot dusver in  Groot Brittannie en Duitsland geimplementeerd. Maar binnenkort kunnen dus ook Nederlandse burgers illegaal door Israel geproduceerde  producten herkennen . Zij kunnen als klant bepalen of zij artikelen uit de nederzettingen in de winkel links laten liggen en zo hun steun onthouden aan de Israelische bezettingseconomie.

rol stickers boycot israeli apartheid

Producten uit de nederzettingen liggen nu nog met misleidende etikettering als  ‘Made in Israel‘ in de supermarkt. Valse productvoorlichting is in Nederland verboden . Bovendien krijgen de  illegaal geproduceerde producten financieel  belastingvoordeel via het Europese preferentiebeleid wat uitsluitend voor Israelische producten geoorloofd is. Het is doodsimpel, pareert Timmermans de furieuze Israelische reacties op zijn plannen , de nederzettingen zijn geen Israel :  Golanhoogte, West Bank, Gaza, Oost-Jerusalem zijn door het Israelische leger bezet gebied en horen niet bij Israel. Daarnaast vindt de minister dat burgers recht hebben te weten wat ze kopen en waar het vandaan komt. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3408086/2013/03/12/Timmermans-Het-is-doodsimpel-nederzettingen-liggen-niet-in-Israel.dhtml

 

Internationale druk op Israel

Terwijl Christen Unie en SGP de ministeriële labeling kritiseren met tegenwerpingen dat Israel gediscrimineerd zou worden wanneer niet alle betwiste gebieden ter wereld zo’n etikettering krijgen ( Westelijke  Sahara, Cyprus)  heeft Belgie’s minister voor Economie  en Consumentenzaken,  Johan Vande Lanottega , de media laten weten dat hij net zo’n labeling als in Nederland zal invoeren. Men studeert er nu op of de labeling in Beneluxverband vorm kan krijgen. http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1596100/2013/03/13/Ook-Belgie-wil-label-voor-bezette-gebieden.dhtml

Ook EU politici vinden dat Israels ‘illegale uitbreidingen´, ´het meest urgente probleem in het Midden-Oosten´ , met een nieuwe aanpak aan de kaak gesteld moet worden na alle vergeefse oproepen om de nederzettingenbouw te staken. Een groep van 23   Europarlementariers  waaronder de Nederlanders Judith Sargentini  (Groen Links) en Marietje Schaake (D66)stelden onlangs in een brief aan Eurocommissaris Ashton voor de handelsbetrekkingen met Israël geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de Israëlische overheid haar nederzettingsbeleid niet aanpast.

Israel . http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3408099/2013/03/12/Europa-moet-daad-bij-woord-voegen-rond-nederzettingspolitiek-Israel.dhtml)

Vorige maand  werd bericht dat EU-diplomaten financiële sancties overwegen en een reisverbod voor Israëlische kolonisten.

http://www.europa-nu.nl/id/vj7imp8tedup/nieuws/eu_diplomaten_overwegen_financiele?ctx=vhcsg7k0lguc

De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties roept private ondernemingen op geen zaken meer te doen met bedrijven in de nederzettingen, schrijft  de Volkskrant 4 februari. In een rapport veroordeelde de VN opnieuw het Israëlische nederzettingenbeleid, waarmee Israël het internationale humanitaire recht volgens de Vierde Conventie van Genève schendt. Hetzelfde artikel meldt dat Unilever zijn fabriek in Barkan, de industriële zone van de joodse nederzetting Ariel op de West Bank heeft gesloten.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3388221/2013/02/04/Unilever-trekt-zich-terug-uit-Westelijke-Jordaanoever.dhtml

settlement-fruitoogst met geweer

 

Israel claimt bezet Palestijns land en verjaagt bewoners

Israel confiskeert niet alleen steeds meer  bouwgrond voor  gloednieuwe Israelische kolonien , uitbreiding van de  ‘Muur” met checkpoints en infrastruktuur en militaire “ oefen” terreinen maar ook grote oppervlakten Palestijnse landbouwgrond  waarop  kolonisten, beschermd door het leger,  eigen agrarische bedrijven opzetten en exportindustrieen ontplooien op immense industrieterreinen. Dit alles is verboden door de 4e Geneefse Conventie : een bezettende macht mag geen eigen vol k vestigen op bezet land, de inheemse bewoners niet verjagen of deporteren en geen grond of grondstoffen onttrekken aan het bezette gebied. Deze wetten schendt Israel al sinds jaar en dag ofschoon daar vanuit de hele wereld kritiek op wordt geuit. Sinds Palestina aan de Verenigde Naties om de status van waarnemend lid heeft gevraagd -en heeft gekregen-  heeft Israelisch premier Netanyahu  het tempo van nederzettingenbouw en het aantal bouwprojecten verveelvoudigd. Door de steeds verder oprukkende Israelische kolonien wordt een tweestatenoplossing  onomkeerbaar onmogelijk gemaakt. Israel heeft haast met realisatie van “facts on the ground” en confiskeert zelfs op voorhand hectares  industrieterrein, ook al is er geen ondernemer die zich daar wil vestigen. De verlaten industriele zones vertonen geen bedrijvigheid, alleen borden met namen van bedrijven die misschien ooit komen. Met deze tactiek legt Israel claim op zoveel mogelijk Palestijns land.( zie foto)

4 kaarten met tekst

 

Boycot Israelische producten, als eerste die uit de nederzettingen

Een totale boycot is het enige dat in Israel indruk zou kunnen maken en het land op andere gedachten zou kunnen brengen. Ik ben er intussen -na lang aarzelen – vóór“, zegt de joodse blogger Abu Pessoptimist.(http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/03/yaalon-en-danon-het-meest.html)

En Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid schrijft in de Volkskrant:

“ Het moet niet blijven bij het labelen van producten uit Israëls nederzettingen. Het volledig weren van nederzettingenproducten van de Nederlandse markt is op zijn plaats.. Al decennialang zijn Israëli’s en Palestijnen verwikkeld in een conflict en een bezettingspolitiek die de Palestijnen de meest fundamentele burger- en mensenrechten ontzegt, hun collectieve zelfbeschikkingsrecht negeert, de Israëlische maatschappij corrumpeert en de Israëlische democratie schaadt. Opeenvolgende Israëlische regeringen schijnen er vanuit te zijjn gegaan dat door voldoende onomkeerbare feiten – te realiseren – zoals het uitbreiden van de nederzettingen-  de bezetting geconsolideerd en daarmee ‘gelegaliseerd’ kan worden. De druk op de sterkste partij in het conflict, de partij die de sleutel tot een oplossing in handen heeft – Israël – moet dus worden opgevoerd.”

(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3410539/2013/03/16/Nederland-moet-het-voortouw-nemen-in-het-weren-van-producten-uit-Israels-nederzettingen.dhtml

BDS lege krat

Internationale bemiddeling en vredesbesprekingen bleken onvoldoende om van Israël respect voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten af te dwingen en zijn militaire bezetting van Palestijns Gebied te beëindigen. De internationale gemeenschap heeft al eerder verantwoordelijkheid genomen voor naleving van het internationaal humanitair recht in de strijd tegen apartheid:

Voor hun recht strijdende Zuid-Afrikanen werden –ook door Nederland- effectief ondersteund door een wereldwijde boycot van Zuid Afrika, het terugtrekken van investeringen en politieke sancties. In het huidige Palestina is de situatie identiek met wat wij kennen van apartheid in Zuid Afrika, zelfs ernstiger! zei Bisschop Desmond Tutu in een Nederlands TV programma. Deze keer zijn het de Palestijnse burgers die de wereld om ondersteuning  vragen, om BDS ( Boycot, Desinvesteren en Sancties) Het is het laatste, krachtige maar geweldoze middel waarmee een internationale gemeenschap een halsstarrige regering onder druk kan zetten zijn verplichtingen na te komen, wat voor Israel betekent:  zijn 60jarige bezetting van het Palestijns Gebied tot een rechtvaardige oplossing brengen ,het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk erkennen en zich aan de internationale rechtsregels houden.

De eerstvolgende stap zal moeten zijn dat Nederland, zowel de regering als het bedrijfsleven, zich van alle banden met de nederzettingen gaat ontdoen, en alle relaties verbreekt met partijen die daar direct of indirect aan gelieerd zijn.

Harry van Bommel in Jumbo Buitenveldert: betaal niet mee aan de Israëlische bezetting!

March 10, 2013

foto jumbo

SP-Kamerlid Harry van Bommel en activisten van DocP bezochten op 1 maart 2013 de Jumbo supermarkt in Buitenveldert, Amsterdam. Net als in veel Nederlandse supermarkten liggen daar voedingswaren in de schappen die zogenaamd ‘made in Israel’ zijn maar in werkelijkheid uit bezet Palestijns gebied komen.

Zonder het te weten betalen klanten zo mee aan de voortdurende bezetting van Palestijns gebied. Want deze producten worden geteeld op illegaal onteigende Palestijnse grond in de illegale nederzettingen. “Het is hoog tijd dat hier een einde aan komt,’ vinden Van Bommel en DocP-voorzitter De Levie. ‘Vrijwel iedereen is het er over eens dat de nederzettingen het grootste obstakel vormt voor vrede tussen Israël en de Palestijnen. Het is daarom van het allergrootste belang dat elke vorm van medewerking aan de illegale nederzettingen stopt”.

Ze wilden de foutgelabelde producten van een sticker voorzien met de tekst: ‘met dit product betaalt u mee aan de Israëlische bezetting’. Nog voordat ze de winkel betraden werden ze echter vriendelijk door de politie aangesproken. Het stickeren van producten zou leiden tot verwijdering uit de winkel.

“Omdat we niet uit waren op een rel zijn we met de eigenaar van de winkel gaan praten en wezen we hem op de feitelijk onjuist geëtiketteerde producten.” De winkelier reageerde geïnteresseerd en maakte met de bezoekers een rondje door de winkel om stil te staan bij de diverse producten waarvan de herkomst ten onrechte als “Israel” was gelabeld, oa. wijnen en Tahine. Op de landkaart zagen hij en zijn vrouw waarom die produkten niet het label “Israel” mogen dragen: omdat ze afkomstig zijn uit gebied dat in 1967 door Israel is bezet.

Intussen waren actievoerders buiten voor de deur van het winkelpand in gesprek gegaan met het winkelend publiek en reikten flyers uit met informatie over de actie “Apartheidsfruit de winkel uit!”

Men kon de actie waarderen en de eigenaar van deze Jumbo erkende dat hij van veel produkten de herkomst niet kende. Hij zegde toe de kwestie over de produkten uit Israels illegale nederzettingen met het centrale inkoopbureau van de Jumbo te zullen bespreken.

Wie weet volgt Jumbo wel het goede voorbeeld van de Britse supermarkt Coop. Dat bedrijf heeft alle producten uit bezet Palestijns gebied van de schappen gehaald. Zo zou het moeten: Apartheidsfruit de winkel uit!

www.docp.nl
www.sp.nl
http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2013/03/01/apartheidsfruit-de-winkel-uit/#comments