Skip to content

Argumenten

Waarom BDS?

>Het is onze morele verantwoordelijkheid om Israël duidelijk te maken dat het genoeg is. We kunnen geen ‘business as usual’ doen met een land dat oorlogsmisdaden begaat en internationaal recht schendt. We kunnen Israël niet blijven behandelen en belonen alsof het een normaal land is.

Palestijnse oproep tot “Boycott, Divestment, Sanctions”

In juli 2005 riep een groot aantal Palestijnse Maatschappelijke Organisaties op tot Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël totdat Israël zich houdt aan het Internationaal Recht en de Universele Beginselen van de Rechten van de Mens.

Wat moet Israël doen?

1. De bezetting en kolonisatie van alle Arabische gebieden opgeven,  de muur die veelal op Palestijns grondgebied is gebouwd, ontmantelen en Palestijnen schadevergoeding betalen.

2. De fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse bewoners van Israël op volledige gelijkheid erkennen en alle inwoners een gelijke behandeling geven.

3. De rechten van de Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en bezit zoals vastgelegd in VN Resolutie 194 respecteren, veilig stellen en bevorderen.

In 1967 bezette Israël de Palestijnse Westelijke Jordaanoever (inclusief Jeruzalem), de Gazastrook en de Syrische Golan Hoogvlakte. Nog altijd gaat Israël door met uitbreiding van joodse nederzettingen in die gebieden. Het heeft eenzijdig Oost Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte ingelijfd en lijft nu de facto grote delen van de Westelijke Jordaanoever in door middel van de muur.

In 1948 werd de staat Israël gesticht op land dat etnisch was gezuiverd van zijn Palestijnse eigenaren. Het merendeel van de Palestijnen is nog altijd vluchteling en de meesten van hen zijn stateloos. Er wonen ook Palestijnen in Israël. Zij hebben te lijden van het systeem van raciale discriminatie tegen de Arabisch-Palestijnse burgers.

Israël schendt voortdurend het internationaal recht en heeft sinds 1948 honderden VN resoluties die Israëls koloniale en discriminerende beleid als illegaal hebben bestempeld naast zich neergelegd.

Alle vormen van internationale interventie en vredestichting hebben tot nu toe niet geleid tot het naleven door Israel van humanitair recht en het beeindigen van de bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk.

Als gewetensvolle mensen in de internationale gemeenschap met de morele verantwoordelijkheid om onrecht te bestrijden, zoeken wij naar geweldloze middelen om Israel te laten zien dat het genoeg is.

Wij zijn hierbij  geïnspireerd door de strijd van Zuid Afrikanen tegen apartheid, onrecht en onderdrukking.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Herman permalink
    July 1, 2010 11:27 am

    Voor BDS nieuws zie ook: http://www.stopdebezetting.com/boycot-divestment-sanctions-bds/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: